Friday, 24.09.2021 at 7 p.m.

Lodzkie House

Square Marie Louise 2, 1000 Bruxelles

Rsvp: rbwl@lodzkie.pl

 

Exhibition is organized in the framework of „Brussel Design September”.

Event Partner is:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi https://www.maie.lodz.pl/

Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

The exhibition from 24 till 26 th of September